3 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในโอกาสครบรอบ 12 ปี ก้าวสู่ปีที่ 13 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก