29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ในโอกาสเป็นผู้แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิฯ เข้าพบคณบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอภิสรา บุญญะอติชาติ ผู้จัดการโครงการ และ นางสาวนิภาพร พลที เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล