18 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย “ตอนรับมือในวันนี้และวันหน้าอย่างไร ฝุ่นละออง PM 2.5” ณ สถานีข่าว TNN