21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi Asakura ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึกในฐานะตัวแทนอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ MU-NU Spring Training Program 2020 ณ สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์