23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมเป็นผู้แทนคณะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอพุทธมณฑล ก่อนเข้าร่วมฟังปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด 19” ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล