28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล