คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล ถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา