ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์