คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร และบุคลากร ก่อนการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล