17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. รศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี พร้อมเป็นผู้แทนคณะในการร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล