คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์รายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ในหัวข้อ "ม.มหิดลแนะปลูกต้นไม้ชนิดใด ดักจับฝุ่นได้มีประสิทธิภาพ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยประเด็นหลักของการสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงต้นปีทั่วประเทศ ลักษณะพันธุ์ไม้ รวมถึงพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพันธุ์ไม้ดักจับฝุ่น และข้อเท็จจริงต่อคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่ต้นไม้ขนาดเล็กสามารถดักจับฝุ่นได้ดีกว่าต้นไม้ใหญ่
โดยท่านสามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่:


https://www.facebook.com/1333915556668484/videos/712909429372945/