11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและชุดเหรียญพระฯ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล