นายสากล ฐินะกุล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Zoom