15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายายเรื่อง “การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (Waste utilization) และการอยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา สววส 390 ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบประชุมออไลน์ (Zoom)