ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก่

  • คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7
  • คุณศิรินพัชร จามรดุสิต
  • คุณธวัชชัย กิจคงชีพ