คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมสิทธิธาคาร