ขอแสดงความยินดี แด่ คุณไพลิน บุนนาค นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓