ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

[ดาวโหลดประกาศ]

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยการศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 2 อัตรา

[ดาวโหลดประกาศ]

[ใบสมัคร]

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยการศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

[ดาวโหลดประกาศ]

[ใบสมัคร]

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

[ดาวโหลดประกาศ]

[ใบสมัคร]

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง เลื่อนการพิจารณารับบุคคลเข้าประกอบการในตลาดนัดสีเขียว

[ดาวโหลดประกาศ]

 

ประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฏาคม 2561

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ [ประกาศ][ใบสมัคร]

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว

ดาวโหลดประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว

ดาวโหลดประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัด [ประกาศ]