ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัด [ประกาศ]