ประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฏาคม 2561