ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)