ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ (รถโดยสาร 50 ที่นั่งจำนวน 1 คัน)