ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทอื่นๆ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคาร 1 ห้อง 1008)