ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)