ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยฯ (ศทสล.))
- ประกาศ
นับตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
รับสมัครพนักงานดูแลภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยฯ (ศทสล.))
- ประกาศ
นับตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

[ประกาศผลการคัดเลือก]

Applicant for Foreign Expert

Qualifications:
1. Native English speaker; fluency in written and spoken English.
2. Doctoral degree or equivalent in the field of industrial ecology, industrial engineering, environmental engineering, environmental and natural resource environmental science, environmental systems analysis, eecenvironmental information technology or related field or have a publish in leading international journals.
3. Experience conducting research in a related field.
4. Expertise in key office software, computer programming/network learning systems, ecological modeling packages.
5. Interest in Thailand's socio-culture; knowledge of Thai will be a 

Responsibilities: Assisting in the administration of Ph.D. and Master Degree International Programs, Research and other academic services, International Relations Collaboration, and Public Relations

Salary: 45,120 Baht per month
Additional Info: For more details, please contact: Thomas Neal Stewart, Ph.D. email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline: 31 March 2021

for more detail : Download document

APPLICATION FORM : 

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563