ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563