คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

[ประกาศผลการคัดเลือก]