ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
รับสมัครพนักงานดูแลภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยฯ (ศทสล.))
- ประกาศ
นับตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564