ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมออนไลน์

เครดิตภาพ : ภาพถ่ายบริเวณคณะโดยคุณสมเจตต์ ปิ่นปลื้มจิคร