งานบริหารการวิจัย

 

ผลงานวิจัยเด่น

Environmental Management        Water Management        Waste Management      Forest       Carbon footprint       Coastal         Soil          Agriculture

 

ผลงานตีพิมพ์

 

 

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อเรื่อง “อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา...
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารการวิจัย ได้จัดกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อเรื่อง...