กิจกรรม

วันพุธ, พฤศจิกายน 10, 2021 researchactivities
การบรรยาย Research Talk ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากร: นายยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 -15.00 น. แบบออนไลน์...
วันจันทร์, กันยายน 20, 2021 researchactivities
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารการวิจัย ได้จัดกิจกรรมบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 – 15.00 น. แบบออนไลน์...

ติดต่อเรา

งานบริหารการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109/ 2114/ 2116

login